Połączenie kolejowe Kraków – Zagórz wciąż niezintegrowane

PKP Kraków-Zagórz

17 sierpnia zgłosiliśmy problem braku integracji na linii Kraków – Rzeszów – Zagórz:

16 lat po rozdrobnieniu spółek PKP podkarpaccy i małopolscy pasażerowie wciąż odczuwają skutki tego ideologicznego zabiegu. Rozdrobniona struktura, brak współpracy pomiędzy spółkami i niedostateczny nadzór Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą do absurdów, takich jak ten na trasie Kraków Główny – Zagórz przez Rzeszów. Pociąg REGIO spółki Przewozy Regionalne ze stacji Kraków Główny, z godziny 13:16, do stacji Rzeszów Główny, przyjazd 15:53, i pociąg TLK spółki PKP INTERCITY ze stacji Rzeszów Główny, z godziny 15:52, do stacji Zagórz przez Strzyżów, Jasło, Krosno i Sanok nie są zintegrowane rozkładowo. Żeby umożliwić pasażerom przesiadkę, wystarczyłoby przesunięcie odjazdu pociągu o ledwie parę minut.

Dlatego apelujemy do spółek kolejowych: Przewozy Regionalne i PKP Intercity, Urzędu Transportu Kolejowego i Marszałków Województw. Urealnijcie rozkłady – takich przypadków jest więcej.
Partia Razem postuluje integrację przewozów i rozkładów jazdy nie tylko na poziomie kolei, ale również autobusów dalekobieżnych i komunikacji miejskiej. Brak profesjonalizmu albo prywata przewoźnika nie mogą być przyczyną niezadowolenia pasażerów.

Kilka dni później wystosowaliśmy pisma z prośbą o interwencje w sprawie do:

 • Przewozy Regionalne
 • PKP Intercity
 • Urzędu Transportu Kolejowego oddział Podkarpacki
 • Urzędu Transportu Kolejowego oddział Małopolski
 • Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • Marszałka Województwa Małopolskiego
 • Rzecznika Praw Pasażera Kolei
 • Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Wiadomość zwrotną dostaliśmy jedynie od:

 • Urzędu Transportu Kolejowego
 • Rzecznika Praw Pasażera Kolei
 • Przewozy Regionalne Oddział Małopolski w Krakowie, który przekazał wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zarówno UTK, jak i RPPK tłumaczyły się, że integracja i wydolność rozkładów kolejowych jest poza ich kompetencjami.

Pismo otrzymane od Spółki Przewozy Regionalne sugeruje, że Spółka PKP Intercity nie podjęła kroków umożliwiających integrację połączeń.

Przechwytywanie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się również do:

Przechwytywanie

Trzymamy za słowo. Pełna treść oświadczenia – dostępna tutuaj: TK-I.8060.3.126.2017

Niestety w odróżnieniu od swoich kolegów z zachodu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego milczy.

Pism otrzymanych od UTK i RPPK nie możemy ujawnić z powodu zawartej tam klauzuli:

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje chronione przepisami prawa. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osoby lub podmiot nie będący jej adresatem, jest niedozwolone.


AKTUALIZACJA: 13.09.2017r.

Otrzymaliśmy list od Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka dostępne tutaj: 20170913091914437 , który obciąża winą za zarządce sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Znamienne jest to, że w całej tej przepychance pomiędzy spółkami kolejowymi, żaden z podmiotów nie dostrzega dysfunkcjonalności systemu zarządzania połączeniami, infrastrukturą i organizacją pracy poszczególnych podmiotów.

SHARE IT:

Comments are closed.