Walczymy o lepszy transport!

Z uwagi na nagminne łamanie przez przewoźników regulacji w transporcie zbiorowym, wystosowaliśmy skargę do Urzędu Marszałkowskiego województwa Podkarpackiego. Jeżeli wiesz o...

Continue reading →

Połączenie kolejowe Kraków – Zagórz wciąż niezintegrowane

17 sierpnia zgłosiliśmy problem braku integracji na linii Kraków - Rzeszów - Zagórz: 16 lat po rozdrobnieniu spółek PKP podkarpaccy i małopolscy...

Continue reading →